Preten cam

L’estudi revela una elevada preocupació per l’abús que es fa de dispositius que tenen pantalles digitals.info Onil ha fet front durant els dos anys i mig de l’actual legislatura a pagaments per valor de 7 milions d’euros, fet que ha permès liquidar el deute per les sentències pendents. not programmed B2204 Coding data mismatch B2205 Original Chassis No. mismatch B2207 SRS ECU internal error 1 B2208 SRS ECU internal error 2 B2209 SRS ECU internal error 3 B220A SRS ECU internal error 4 B220B Buck up condenser B220C SRS ECU(G sensor) B220D SRS ECU(ROM/RAM) B220E SRS ECU(Roll over accelerometer) B2214 A/C panel malfunction B2215 ECU internal error B2222 Radio receiver Internal fail B2224 Coding(vehicle info.) mismatch B2226 AND error B222C Coding not completed B223B A/C panel wrong installation B223D OCM DTC present B2240 Communication error with CAN Box B2255 ECU(Roll over feature disable) B2350 Lighting switch B2351 Wiper switch B2352 Antenna fail B2353 Ignition power supply (low) B2354 Ignition power supply (high) B2360 Supplier mode B2401 Keyless/KOS key ID not register B240A DR antenna(outdoor) open B2413 STL unit power voltage B2420 Power integrated circuit B2421 Radio tuner B2422 MD player error B2423 6CD player error B2424 CD player error B2450 Switch panel communication B2451 Audio panel type error B2452 Display error B2463 Rheostat switch sticking B2464 Meter information SW sticking B2465 Ignition signal B2466 ILL line B2467 Stepper motor B2468 Microphone input short to BATT B2470 Microphone input short to ground B2471 On hook button stuck B2472 Off hook button stuck B2473 VR button stuck B2474 Self Test B2475 Chassis No. not programmed C1200 FR wheel speed sensor C1201 FR wheel speed sensor signal C1202 FR wheel SPD.

Preten cam-41

P2148 Injector common circuit B short P2149 Injector circuit common2 open P2227 Barometric PRS. B1430 FL side ABG squib short B1431 FL side ABG squib open B1432 FL side ABG squib grounding B1433 FL side ABG squib short to BATT B1434 FL side ABG active circuit short B1435 FL side ABG active circuit open B1436 FL side analog G sensor fail B1437 FL side impact sensor low VOLT.

intake camshaft position P1020 Oil control valve P1021 Oil control Valve open P1022 Oil control Valve 2 P1023 Oil control Valve 2 open P1025 Oil control Valve open(Ex) P1027 Oil control Valve 2 open(Ex) P1100 Intake manifold tuning P1101 TCL vacuum solenoid P1102 TCL ventilation solenoid P1103 Waste gate P1104 Waste gate solenoid valve P1105 Fuel pressure up solenoid P1120 ETV magnet P1121 ETV motor relay P1122 ETV connector P1190 Fuel pressure sensor 2 P1200 Injector drive P1201 Injector drive 2 P1203 Injector charge problem(low) P1204 Injector charge problem(over) P1210 Intake throttle valve P1220 ETV system P1221 ETV motor feedback P1222 ETV motor P1223 ETV communication P1224 ETV Motor 1 P1225 APS(sub) P1226 ETV controller P1227 Limp home solenoid P1228 ETV motor 2 P1230 Fuel pump regulator P1231 ASC data plausibility P1232 Fail safe control P1233 TPS(main) plausibility P1234 TPS(sub) plausibility P1235 AFS plausibility P1236 A/D converter P1237 APS plausibility P1238 AFS plausibility(torque monitor) P1239 Engine RPM plausibility P1240 ASC retard request plausibility P1241 Torque monitor P1242 Fail safe control monitor P1243 Engine ECU(microcomputer) P1244 Engine ECU(RAM check) P1245 Engine ECU(RAM check) P1246 Engine ECU(LSI communication) P1272 Pressure limiter malfunction P1273 Supply pump insufficient flow P1274 Supply pump protection P1275 Supply pump exchange P1276 Fuel filter exchange P1277 Fuel filter freeze P1300 IG timing adjustment terminal P1301 IG timing adjustment signal P1313 Lean surge P1320 IG timing retard insufficient P1335 Piston position sensor 1 P1336 Piston position sensor 2 P1340 Camshaft position sensor P1381 Glow plug relay ( B short) P1382 Glow plug relay (GND short) P1400 MDP sensor P1403 EGR valve 2 P1427 DPF temperature sensor low P1428 DPF temperature sensor high P1443 Purge control valve P1472 DPF differential PRS.sensor low P1473 DPF differential PRS.sensor high P1474 TEMP.sensor(for DPF PRS. SNSR) HI P1496 Catalytic converter(high TEMP.) P1497 DPF system P1498 DPF over loading P1499 DPF high temperature P1500 Alternator field FR terminal P1506 ISC rationality low P1507 ISC rationality high P1513 Remote control engine starter P1515 Brake vacuum sensor P1530 A/C switch chattering P1540 Radiator sensor1 LIN comm. not programmed P1606 EEPROM fail P1607 Battery backup line system(T/M) P1608 Battery current sensor circuit P1609 Battery current sensor range P1610 Immobilizer system P1615 Starter fail safe relay P1620 Injection pump (TPS) P1621 Injection pump (TCV) P1622 Injection pump (GE) P1623 Injection pump (CSP sensor) P1624 Injection pump (Q adjust ROM) P1625 Injection Q.adjust valve P1626 Injection Q.valve(not coding) P1705 Shift actuator P1706 Select switch P1715 PG assy P1716 PG assy P1720 Vehicle speed sensor signal line P1730 CVT system fail P1731 CVT belt slip P1732 Line pressure sensor open P1733 Line pressure sensor short P1734 Line pressure system fail(A) P1735 Line pressure system fail(B) P1736 Line pressure system fail(C) P1737 Line pressure solenoid circuit P1738 Primary speed sensor P1739 Primary pressure sensor open P1740 Primary pressure sensor short P1741 CVT shift solenoid P1742 CVT clutch solenoid P1743 CVT clutch system fail(A) P1744 CVT clutch system fail(B) P1745 CVT-ABS communication line open P1746 CVT cooler bypass valve open P1750 Solenoid assy P1751 A/T control relay P1753 Solenoid1 assy P1758 Solenoid2 assy P1760 TPS short P1761 TPS open P1762 TPS fail P1763 T/M fluid TEMP. MAP for torque MONI P1967 Trustful check engine speed P1968 Trustful check automated M/T P1969 Trustful check ignition timing P1970 Torque monitoring P1971 Fail-safe control monitoring P1972 Inquiry/response error P1973 RAM test for all area P1974 Cyclic RAM test (engine) P1975 Cyclic RAM test (gear) P1976 Cyclic RAM test (clutch) P1977 ETV monitoring-COMM.error P1978 ETV IPD HI SHT./LO SHT./Overheat P1F00 ETV IPD HI SHT./LO SHT./Overheat P1F01 ETV function P1F02 ETV/CC monitoring-AD converter P1F03 ETV/CC monitoring-plausibility P1F04 ETV/CC monitoring-RAM P1F05 ETV/CC monitoring-ROM P1F06 ETV/CC monitoring-disabling path P1F07 ETV/CC monitoring-COMM.error P2100 ETV function P2101 ETV motor rationality P2102 ETV motor shorted-low P2103 ETV motor shorted-high P2108 TCV ECU P2121 APS(main) rationality P2122 APS(main) circuit low input P2123 APS(main) circuit high input P2126 APS(sub) rationality P2127 APS(sub) circuit low input P2128 APS(sub) circuit high input P2135 TPS(main and sub)range/perform P2138 APS(main and sub)range/perform P2146 Injector circuit common1 open P2147 Injector common circuit GND SHT. SNSR.range:high B1000 Inside temp.sensor performance B1001 Inside temperature sensor low B1002 Inside temperature sensor high B1003 Inside temperature sensor open B1004 Inside temperature SNSR.inactive B1005 Rear inside TEMP. B1428 FR side impact sensor faulty COM B1429 FR side impact sensor No COM.

sensor P0530 A/C pressure sensor P0545 Exhaust gas TEMP.sensor low P0546 Exhaust gas TEMP.sensor high P0551 Power steering pressure switch P0554 Power STEER. SW intermittent P0562 Battery voltage too low P0563 Battery voltage too high P0600 Serial communication link P0603 EEPROM fail P0604 RAM fail P0605 ECU CPU malfunction flash ROM P0606 Engine ECU P0607 Engine ECU P0615 Starter relay circuit P0622 Alternator FR terminal P0628 Suction control valve low P0629 Suction control valve high P0630 Chassis No. B1440 FR curtain ABG squib short B1441 FR curtain ABG squib open B1442 FR curtain ABG squib grounding B1443 FR curtain ABG squib BAT B1444 FR curtain ABG active circuit SH B1445 FR curtain ABG active circuit OP B1446 RR side analog G sensor fail B1447 RR side impact voltage B1448 RR side impact SNS.faulty COM. B1458 RL side impact sensor faulty COM B1459 RL side impact sensor No COM. O B1527 DR.buckle SW OPEN for COM B1528 DR.buckle SW GND for COM B1529 DR.buckle SW COM B1530 PS.buckle SW fault B1531 PS.buckle SW open for N.

system (exhaust) P0016 Crank-Cam position correlation P0031 Oxygen sensor heater(front) low P0032 Oxygen sensor heater(front) high P0033 Waste gate system P0037 Oxygen sensor heater(rear) low P0038 Oxygen sensor heater(rear) high P0045 Boost control solenoid P0046 Boost control solenoid range P0047 Boost control solenoid low P0048 Boost control solenoid high P0051 Oxygen sensor heater2(front)low P0052 Oxygen sensor heater2(front)high P0057 Oxygen sensor heater2(rear) low P0058 Oxygen sensor heater2(rear) high P0069 BARO./MAP sensor P0070 Ambient air temperature sensor P0072 Ambient air TEMP.sensor low P0073 Ambient air TEMP.sensor high P0074 Ambient air TEMP.intermittent P0075 Oil control valve P0088 Common rail high pressure P0089 Suction control valve stuck P0090 Fuel pressure up solenoid P0093 Fuel leak problem P0100 AFS P0101 AFS range P0102 AFS low input P0103 AFS high input P0105 BARO./MAP sensor P0106 BARO./MAP sensor range P0107 BARO./MAP sensor low P0108 BARO./MAP sensor high P0110 Intake air temperature sensor P0111 Intake air temperature SNS.range P0112 Intake air temperature P0113 Intake air temperature P0115 Engine coolant TEMP.sensor P0116 Engine coolant TEMP.sensor range P0117 Engine coolant TEMP.sensor low P0118 Engine coolant TEMP.sensor high P0120 TPS(main) P0121 TPS(main) range P0122 TPS(main) low P0123 TPS(main) high P0125 Feedback system P0128 Coolant thermostat P0130 Oxygen sensor(front) P0131 Oxygen sensor(front) low P0132 Oxygen sensor(front) high P0133 Oxygen sensor(front) response P0134 Oxygen sensor(front) no activity P0135 Oxygen sensor(front) heater P0136 Oxygen sensor(rear) P0137 Oxygen sensor(rear) low P0138 Oxygen sensor(rear) high P0139 Oxygen sensor(rear) response P0140 Oxygen sensor(rear) no activity P0141 Oxygen sensor(rear) heater P0150 Oxygen sensor2(front) P0151 Oxygen sensor2(front) low P0152 Oxygen sensor2(front) high P0153 Oxygen sensor2(front) response P0154 Oxygen sensor2(front)no activity P0155 Oxygen sensor2(front) heater P0156 Oxygen sensor2(rear) P0157 Oxygen sensor2(rear) low P0158 Oxygen sensor2(rear) high P0159 Oxygen sensor2(rear) response P0160 Oxygen sensor2(rear) no activity P0161 Oxygen sensor2(rear) heater P0170 Abnormal fuel system P0171 Fuel trim -Åtoo lean P0172 Fuel trim -Åtoo rich P0173 Abnormal fuel system 2 P0174 Fuel trim 2 too lean P0175 Fuel trim 2 too rich P0180 Fuel temperature sensor P0181 Fuel temperature sensor range P0182 Fuel temperature sensor low P0183 Fuel temperature sensor high P0190 Fuel pressure sensor 1 P0191 Fuel pressure sensor range P0192 Fuel pressure sensor low input P0193 Fuel pressure sensor high input P0200 Injector charge problem P0201 No.1 injector system P0202 No.2 injector system P0203 No.3 injector system P0204 No.4 injector system P0205 No.5 injector system P0206 No.6 injector system P0207 No.7 injector system P0208 No.8 injector system P0219 Engine over speed condition P0220 APS(main) P0221 APS(main) range P0222 TPS(sub) low P0223 TPS(sub) circuit high P0225 TPS(sub) P0226 APS(sub) range P0227 APS(sub) low P0228 APS(sub) high P0230 Fuel pump relay P0231 Fuel pressure up solenoid P0234 Turbocharger overboost P0243 Waste gate solenoid valve P0300 Misfire detected P0301 No.1 cylinder misfire detected P0302 No.2 cylinder misfire detected P0303 No.3 cylinder misfire detected P0304 No.4 cylinder misfire detected P0305 No.5 cylinder misfire detected P0306 No.6 cylinder misfire detected P0307 No.7 cylinder misfire detected P0308 No.8 cylinder misfire detected P0325 Detonation sensor P0330 Detonation sensor 2 P0335 Crank angle sensor P0336 Crank angle sensor range P0340 Camshaft position sensor P0341 Camshaft position sensor range P0365 Camshaft position SNS.range(Ex) P0385 Crank angle sensor P0400 EGR system P0401 EGR flow insufficient P0402 EGR flow excessive P0403 EGR control circuit P0404 EGR control valve stuck P0405 EGR lift sensor circuit low P0406 EGR lift sensor circuit high P0420 Catalyst deterioration P0421 Warm up catalyst deterioration 1 P0425 Catalyst temperature sensor P0427 Catalyst temperature sensor LO P0428 Catalyst temperature sensor HI P0430 Catalyst deterioration 2 P0431 Warm up catalyst deterioration 2 P0440 EVAP.emission control system P0441 Purge flow P0442 EVAP.emission(small leak) P0443 Purge control solenoid valve P0446 EVAP.emission vent solenoid P0450 EVAP.emission pressure sensor P0451 EVAP.emission PRS.sensor range P0452 EVAP.emission PRS.sensor low P0453 EVAP.emission PRS.sensor high P0455 EVAP.emission(gross leak) P0456 EVAP.emission(very small leak) P0460 Fuel level sensor P0461 Fuel level sensor range P0462 Fuel level sensor low P0463 Fuel level sensor high P0472 Exhaust -Åpressure sensor low P0473 Exhaust -Åpressure sensor high P0475 Exhaust pressure control valve P0500 Vehicle speed signal P0501 Vehicle speed sensor range P0502 Vehicle speed sensor low P0503 Vehicle speed sensor high P0505 Idle speed control system P0506 ISC RPM lower than expected P0507 ISC RPM higher than expected P0510 Idle position switch P0513 Incorrect Immobilizer Key P0515 Battery TEMP. B1438 FL side impact sensor faulty COM B1439 FL side impact sensor No COM. B1450 FL curtain ABG squib short B1451 FL curtain ABG squib open B1452 FL curtain ABG squib grounding B1453 FL curtain ABG squib BAT B1454 FL curtain ABG active circuit SH B1455 FL curtain ABG active circuit OP B1456 RL side analog G sensor fail B1457 RL side impact sensor low VOLT.

B1603 DR pretensioner squib short B1604 DR pretensioner squib open B1605 DR pretensioner squib grounding B1606 DR pretensioner squib BAT B1607 DR preten.active circuit short B1608 DR preten.active circuit open B1609 PS pretensioner squib short B1610 PS pretensioner squib open B1611 PS pretensioner squib grounding B1612 PS pretensioner squib BAT B1613 PS preten.active circuit short B1614 PS preten.active circuit open B1615 F ABG electronic safing B1616 F ABG safing G sensor fail B1617 Roll rate sensor failure B1618 Z axis low G Sensor failure B1699 Collective deployment B1700 Odometer data fail B1701 Intermittent wiper data fail B1702 Transponder read error B1703 Transponder ID unmatched B1704 Auto light sensor open B1705 Auto light sensor short B1706 Flasher fuse blown B1707 Flasher open B1708 Front wiper intermittent B1709 ETACS ECU(EEPROM) B1710 ETACS ECU(ROM) B1711 ETACS ECU(RAM) B1712 Rain sensor fail B1713 Rain auto light sensor fail B1714 Auto light sensor fail B1720 Key battery low B1721 Immobilizer-basestation fail B1722 Immobilizer-antenna fail B1723 Immob-transponder B1724 Mode byte failure in CAN message B1725 Immobilizer-CAN massage fail B1726 Immob-too much challenge receive B1727 Supply voltage B1728 Supply voltage(undervoltage) B1729 Supply voltage(overvoltage) B1730 Immob-transponder B1731 Engine ECU communication timeout B1740 Turn signal(RH) bulb outage B1741 Turn signal(LH) bulb outage B1742 Turn signal switch fail B1743 Hazard lamp fuse blowing out B1744 Hazard button fail B1750 Driver's door status fail B1751 Driver's door(lock) B1752 Driver's door(unlock) B1753 Driver's door(deadunlock) B1760 Coding data mismatch B1761 Chassis No.

B1599 FL impact sensor short B1600 FL impact sensor open B1601 FL impact sensor grounding B1602 FL impact sensor short to BATT.

O B1577 SW OPEN for COM B1578 SW GND for COM B1579 SW COM B1580 off SW wrong installation B1581 off SW wrong installation B1582 FR impact sensor ID fault B1583 FL impact sensor ID fault B1584 FR side impact sensor ID fault B1585 FL side impact sensor ID fault B1586 RR side impact sensor ID fault B1587 RL side impact sensor ID fault B1588 B/UP capacitor up converter B1589 B/UP capacitor down converter B1590 B/UP capacitor capacitance big B1591 B/UP capacitor capacitance small B1592 Front analog G sensor failure B1593 Front analog G SNS.noise fault B1594 Control unit abnormal condition B1595 FR impact sensor short B1596 FR impact sensor open B1597 FR impact sensor grounding B1598 FR impact sensor short to BATT.

SWS timeout/Not equip U1707 Power gate SWS timeout/Not equip U1708 ETACS SWS timeout U1073 Bus-off U1103 (Reserved) U1107 (Reserved) U1113 (Reserved) U1114 (Reserved) U1115 CGW CAN timeout/Not equipped U1116 KOS CAN Timeout/Not equipped U1118 4WD CAN timeout/Not equipped U1123 (Reserved) U1127 (Reserved) U1133 (Reserved) U1134 (Reserved) U1135 (Reserved) U1150 Fail vehicle speed U1300 Data Length Error U1302 Data Length Error U1303 Data Length Error U1304 Data Length Error U1305 Data Length Error U1306 Data Length Error U1307 Data Length Error U1308 Data Length Error U1309 Data Length Error U1310 Data Length Error U1311 Data Length Error U1312 Data Length Error U1313 Data Length Error U1314 Data Length Error U1315 Data Length Error U1316 Data Length Error U1317 Data Length Error U1318 Data Length Error U1319 Data Length Error U1320 Data Length Error U1321 Data Length Error U1322 Data Length Error U1323 Data Length Error U1324 Data Length Error U1325 Data Length Error U1326 Data Length Error U1327 Data Length Error U1328 Data Length Error U1400 Dynamic range error U1401 Dynamic range error U1402 Dynamic range error U1403 Dynamic range error U1404 Dynamic range error U1405 Dynamic range error U1406 Dynamic range error U1407 Dynamic range error U1408 Dynamic range error U1409 Dynamic range error U1410 Dynamic range error U1411 Dynamic range error U1412 Dynamic range error U1413 Dynamic range error U1414 Dynamic range error U1415 Dynamic range error U1416 Dynamic range error U1417 Dynamic range error U1418 Dynamic range error U1419 Dynamic range error U1420 Dynamic range error U1421 Dynamic range error U1422 Dynamic range error U1423 Dynamic range error U1424 Dynamic range error U1425 Dynamic range error U1426 Dynamic range error U1427 Dynamic range error U1428 Dynamic range error U1429 Dynamic range error U1430 Dynamic range error U1431 Dynamic range error U1432 Dynamic range error U1433 Dynamic range error U1435 Dynamic range error U1436 Dynamic range error U1437 Dynamic range error U1438 Dynamic range error U1439 Dynamic range error U1440 Dynamic range error U1500 Column ECU LIN timeout/Not equip U1501 Theft ALRM LIN timeout/Not equip U1502 SW row LIN timeout/Not equipped U1503 Seat HTR LIN timeout/Not equipped U1504 Rain A.

S) C1361 M/C pressure SNSR.stuck/low gain C1362 M/C pressure voltage C1363 M/C pressure voltage C1364 M/C pressure SNSR.malfunction C1365 G sensor power supply C1366 Lateral G SNSR.stuck/low gain C1367 Lateral G voltage C1368 Lateral G voltage C1371 Yaw rate SNSR.stuck/low gain C1372 Yaw rate voltage C1373 Yaw rate voltage C1375 Rear outlet valve C1377 Comm.error G/Yaw rate sensor C1378 Data length error(ASC sensor) C1379 Data length error(STR.angle S.) C1381 Straight G SNSR.stuck/low gain C1382 Straight G voltage C1383 Straight G voltage C1385 Yaw rate sensor C1386 Straight G sensor/G performance C1387 Lateral G sensor/G performance C1388 Yaw rate sensor active check C1389 Straight G sensor active check C1390 Lateral G sensor active check C1391 INCOMP.learn neutral(Yawrate) C1392 INCOMP.learn neutral(Straight G) C1393 INCOMP.learn neutral(Lateral G) C1394 INCOMP.learn neutral(SAS) C1395 INCOMP.

Comments are closed.