Dating side der starter med s

) er et verdensomspennende datanettverk og danner basisen for en rekke kommunikasjonstjenester.De viktigste er World Wide Web (før midten av 1990-tallet hadde Gopher denne rollen), e-post, chat, filoverføring, IP-telefoni og videosamtale.

dating side der starter med s-82

De mest utbredte anvendelser av nettet er Web – for innhenting og levering av informasjon i mange former, og e-post – for sending av meldinger til adressater. Internett er en sammenkobling av en rekke nett som bygges og drives av teleselskaper og spesialiserte Internettleverandører.

Som bruker av Internett anskaffer man gjerne en PC og tegner abonnement hos et tjenesteyterfirma gjerne kalt ISP (Internet Service Provider).

Overføringstiden for en melding av en gitt størrelse – antall bit – fra en vertsmaskin til en annen begrenses av flere faktorer, hovedsakelig overføringsnettets kapasitet, vertsmaskinenes kapasitet og trafikkbelastning i øyeblikket.

Overføringens kapasitet angis som båndbredde – bit pr sekund.

Videre brukes de ved utarbeidelse av tekst og andre typer informasjon som skal overføres og lagres.

Andre vertsmaskiner brukes til felles formål og kalles tjenermaskiner (eng: servers).Internett har hatt en enorm økning i antall brukere siden World Wide Web ble lansert i 1991. Sommeren 2008 ble de imidlertid forbigått av Kina som ble registrert med 253 millioner brukere (mot USAs 223 millioner brukere).USA hadde imidlertid en større andel av befolkningen på nett enn Kina (71 % i USA mot 19% i Kina).I perioden 1980 – 1991 skjedde en videre utbredelse til akademiske miljøer verden over.Fra 1991 var anvendelser ikke lenger begrenset til akademiske formål.Disse utveksler informasjon på digital form via et overføringsnett.

716 Comments

  1. This is not to say that you will be kicked to the curb the first time you do something wrong, but it does mean that the old flowers and candy routine are not going to get you out of the dog house.

  2. Put it like this: If it was a forgone conclusion that a woman you were attracted to was inevitably going to reject you at some point in the future, would you want to find out about her lack of interest in you BEFORE you invest a significant amount of time and money in sharing her company?

  3. With this increase in professional sex-trade in the country, non-governmental organisations are beginning to worry about issues like discrimination and AIDS.

  4. The breeding season started around August with ovulation in females, the research found.

  5. Generally, a person can only get HSV-2 infection during sexual contact with someone who has a genital HSV-2 infection.

Comments are closed.